(1)
Маркова, В. Цифровизация управления: от АСУ к микросервисам. ECO 2022, 52, 113-129.